Kategori: <span>Excel VBA</span>

Excel VBA

Excel VBA

Aşağıda ki kodu ben oldukça sık kullanırım.     Bu şekilde 1. kolonun en son satır numarasını elde etmiş oluruz.

Excel VBA

Öncelikle aşağıda ki “hwnd” fonksiyonlarını kodlarına eklemeniz icap eder.   Sonrasında “UserForm_Initialize” olayına şu kodu yazmanız gerekir.   Sonrasında UserFormunuzun…

Excel VBA

Kodlar incelenince ne olduğu anlaşılıyor.

Excel VBA

Excel VBA

Aşağıda örnek kodlar var. İncelenirse anlaşılacak mahiyette. Not: ADODB.Connection ve ADODB.Recordset nesnelerini tanımlamak için Tools/References ‘ dan “Microsoft ActiveX Data Objects…

Excel VBA

Excel VBA

Excel VBA

Bir çoğunuz excele dışarıdan aldığı verileri refresh (yenileme) etmede sorunlar yaşamıştır. Bende bu anlamda çok sorunlar yaşadım. Burada bahsi geçen…

Excel VBA