C# DataGridView de seçili olan hücrenin satır-sütun numarasını ve hücre içeriğini getirme

DataGridView de herhangi bir hücreyi seçtiğimizde bu hücrenin satır kolon ve hücre içeriğini elde etmek isteyebiliriz. Bu durumda aşağıda ki kod işimize yarayabilir.

 
if (dataGridView1.SelectedCells.Count> 0) 
{ 
int columnIndex = dataGridView1.CurrentCell.ColumnIndex; 
int rowIndex = dataGridView1.CurrentCell.RowIndex; 
string a =dataGridView1.Rows[rowIndex].Cells[columnIndex].Value.ToString(); 
} 

Paylaşmayı unutmayın!