Excelde Son Satır Sayısını Elde Etme

Aşağıda ki kodu ben oldukça sık kullanırım.

 


Sub sonsatir()
Dim ws As Worksheet
Dim son As Integer

Set ws = Worksheets("Sayfa1")

son = ws.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row

End Sub

 

Bu şekilde 1. kolonun en son satır numarasını elde etmiş oluruz.

Paylaşmayı unutmayın!